NIT teži da postane održivi kanal za prvoklasne radnike sa znanjem engleskog jezika, posebno obučene i pripremljene za postizanje uspeha radom na daljinu za američke kompanije.

Via our corporate sponsors, we seek to place individual Klaster NIT graduates, as well as small and large, cross functional teams as direct, full time employees.

Preko naših korporativnih sponzora, nastojimo da NIT-ovim „diplomcima“, kao i malim i velikim timovima članova sa različitim ekpertizama, omogućimo direktno zaposlenje sa punim radnim vremenom.

Tipičan posao

Cilj je:

 • posao sa punim radnim vremenom, sa plaćenim doprinosima
 • obezbeđen laptop
 • konkurentna zarada
 • dobri benefiti koji uključuju plaćeni odmor, lokalne praznike i drugo
 • obezbeđen kancelarijski protor, prema potrebi

„Diplomci“ će biti trenirani i pripremani za poslove u američkim kompanijama, ali će, očigledno, i pogodne poslovne prilike za pozicije na engleskom jeziku u evropskim (ili nekim drugim), kao i u lokalnim srpskim kompanijama u drugim gradovima, na primer u Beogradu, biti podržane.

Očekivanja od „diplomaca“

Prilku da se zaposle imaće oni koji su:

 • završili potrebne kurseve i treninge
 • dobili sertifikate za sve potrebne veštine, kao što su, na primer, poznavanje engleskog jezika, brzo kucanje, SCRUM, posedovanje mekih veština
 • stekli potrebno iskustvo
 • dobili odobrenje od NIT-a da su spremni za zaposlenje sa punim radnim vremenom

Očekivanja od poslodavaca

Poslodavce će odobriti i proveriti NIT i od njih se očekuje da:

 • obezbede dugoročne, održive poslove (umesto kratkotrajnih zadataka)
 • obezbede zaposlenje s punim radnim vremenom sa plaćenim porezom i doprinosima (umesto posla po ugovoru)
 • budu spremni da zaposle cele timove, zadržavajući njihovu celovitost
 • obezbede prihvatljivu naknadu i benefite (vidi iznad) na osnovu preporuka za svakog „diplomca“ ponaosob
 • budu korporativni sponzori NIT-a, da pomažu konstantno ili plaćaju takse po zaposlenju